Mobilpont kedvezményrendszer működési szabályzat:


Üdvözöljük a Mobil Ász webáruház Mobilpont gyűjtő kedvezményrendszerében! A Három Ász Média Kft (továbbiakban üzemeltető) által működtetett Mobil Ász webáruházban történt vásárlások után minden regisztrált felhasználó ajándék mobilpontokat kap, amelyek a további vásárlások során igénybe vehető kedvezményekre jogosítanak. Az üzemeltető az alábbi pontokban határozza meg a kedvezményrendszer működési irányelveit, szabályait, melyeket a rendszerben részt vevő vásárló, az áruházban történt regisztráció, valamint a vásárlás során tudomásul vesz:
1. A Mobiltartozék.HUban történő vásárláshoz továbbra sem szükséges előzetes regisztráció.
2. A Mobilpont kedvezmény rendszerben való részvételhez a vásárlást megelőző ingyenes regisztráció, illetve rendszerbe történő bejelentkezés szükséges.
3. A Mobilpont kedvezmény rendszerben résztvevőknek az üzemeltető által minden sikeresnek tekintett vásárlás után pont kedvezmény jár.
4. Az üzemeltető által sikeresnek tekintett vásárlás, melynek során a távol lévők között létrejött szerződés visszavonhatatlanul létre jött.
5. Közvetlen Mobilpontok: minden olyan Mobilpont, amely a vásárlás során érték arányosan keletkezik a megrendelő javára.
6. Szabályozás Mobilpontok kiosztásáról:

- Az üzemeltető a csomag kézbesítésének megkezdésekor megelőlegezi a vásárló részére az érték arányos közvetlen Mobilpontokat.
- Az üzemeltető fenntartja a jogot vásárlástól történő elállás esetén a megelőlegezett közvetlen Mobilpontok visszavonására.
- Az üzemeltető a csomag átvételét követő maximum 15 munkanapon belül vállalja a felajánlott közvetett Mobilpontok jóváírását.
- Az üzemeltető fenntartja a jogot vásárlástól történő elállás esetén a jóváírt közvetett Mobilpontok visszavonására.
7. Mobilpont egyenleg: a felhasználó által gyűjtött, levásárolható Mobilpontok összessége.
8. Napi pont érték: a Mobilpont rendszerben használt váltó szám, amelynek segítségével számítandó a jóváírás során a Mobilpont kedvezmény pénzbeli mértéke. Jelenleg 1 pont = 10 Ft.
9. Az üzemeltető fenntartja a jogot a napi pont érték mértékének egyoldalú megváltoztatására, ezt a felhasználó a regisztráció során megkérdőjelezhetetlenül tudomásul veszi.
10. Az üzemeltető az év utolsó napján 24:00-kor nullázza a rendszerben maradt aktuálisan nyilvántartott Mobilpontokat, tehát a szerzett kedvezmények évről-évre nem halmozhatóak tovább.
11. A gyűjtött Mobilpontok felhasználhatóságáról:

- Felhasználó jogosult kérni a rendszerben nyílvántartott Mobilpontjainak jóváírását a megrendelés elküldését követően.
- Az üzemeltető nem jogosult a felhasználó részére rendszerben nyilvántartott mobilpontok kérés nélküli jóváírására.
- Fentiek alapján a felhasználó jogosult a tárgy év utolsó napja 24:00-ig a gyűjtött mobilpontok halmozására, kérése esetén együttes levásárlására.
13. Visszavonás: Az üzemeltető fenntartja a jogot minden olyan esetben a megelőlegezett mobilpontok visszavonására, amelynek során nem jön létre a vásárlás.
14. Kizárás és szankciók: Az üzemeltető fenntartja a jogot a vásárló által vélelmezhetően szándékosan okozott kárral megegyező mértékű büntető pontok kiadására a felhasználó számára, abban az esetben ha a csomag visszatérése vele szemben indokolatlan jelentős anyagi kárt okoz, az ilyen esetek a kedvezmény rendszerből való végleges kizáráshoz is vezethetnek.
15. Az üzemeltető fenntartja a jogot a fenti szabályozás módosítására és egyidejűleg vállalja a Mobilpont rendszerben részt vevők elektronikus úton, hírlevél formájában történő értesítését az esetleges változtatásokról.